13 març 2019 Dimecres I quaresma Jo 3, 1-10

Jonàs és enviat per Déu a predicar la conversió a Nínive i ens diu que «La gent de Nínive cregué en Déu» i van evitar de ser castigats per Déu. Avui Déu també et diu que pots ser destruït si no ets capaç de convertir-te. Què creus que ha de canviar en tu?
Dóna’m forces per fer-ho, Senyor!

Última actualització: 24 juliol 2019

admin13 març 2019 Dimecres I quaresma Jo 3, 1-10