11 d’abril de 2021 – Diumenge II de Pasqua

Fets dels Apòstols 4:32-35

Avui el llibre dels Fets dels Apòstols ens proposa un ideal de vida: «La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i ningú d’ells no parlava de les coses que posseïa com si fossin pròpies, sinó que tenien tots els béns en comú» ¿Aquest és el teu ideal? ¿Quin és el teu ideal de vida, i per què?

Senyor que el meu ideal sigui coherent i en sintonia amb el Teu amor.

Abadia de Montserrat11 d’abril de 2021 – Diumenge II de Pasqua